GO GREEN with HORKOS
หัวข้อ หัวข้อ
2013.06.15 Mist Eater and Mist Eater Z เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูดละออง
2012.12.06 เปิดตัวเครื่อง Machining Center รุ่น TM70H
2008.03.30 เว็บไซต์ประเทศไทยถูกเปิดใช้งาน
ข้อมูลเหตุการณ์ ข้อมูลเหตุการณ์
2018.08.10 ได้มีการจัดงาน METALEX 2018 ในประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561)
2017.08.17 ได้มีการจัดงาน EMO Hannover 2017 ในประเทศเยอรมัน (ตั้งแต่วันที่ 18-23 กันยายน 2560)
2014.11.19 We had entried METALEX 2014(19 November 2014 – 22 November 2014)