หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์

HORKOS Technology
ผลิตภัณฑ์ใหม่
N Series

N series

รุ่นใหม่สำหรับเครื่องจักร Machining Center ชนิดแนวตั้งและแนวนอน
Detail >>

TM70H/TM80H

TM70H / TM80H

ตอบสนองกลุ่มสายการผลิต Mass Product ช่วยการประหยัดพลังงาน
และเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยเครื่องจักร Machining Center แบบ Twin Colunm Detail >>

ติดต่อเรา