หน้าแรก > หัวข้อ

หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลองค์กร ข้อมูลเหตุการณ์

ข้อมูลเหตุการณ์

2019.09.24 เราเข้าร่วมงาน EMO Hannover 2019 (16.-21. 2019 Hannover, Germany)
2018.11.07 เราเข้าร่วมงาน JIMTOF2018 (1.-6. Nov. 2018 Tokyo, Japan)
2018.09.24 เราเข้าร่วมงาน AMB2018 (18.-22. Sep. 2018 Stuttogart, Germany)
2018.08.10 ได้มีการจัดงาน METALEX 2018 ในประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561)
2017.08.17 ได้มีการจัดงาน EMO Hannover 2017 ในประเทศเยอรมัน (ตั้งแต่วันที่ 18-23 กันยายน 2560)
2016.10.13 เราเข้าร่วมงาน JIMTOF2016 (17.-22. Nov. 2016 Tokyo, Japan)
2016.08.29 เราเข้าร่วมงาน AMB2016 (13.-17. Sep. 2016 Stuttogart, Germany)
2014.11.19 We had entried METALEX 2014(19 November 2014 – 22 November 2014)
2014.09.09 We had entried JIMTOF 2014(30 October 2014 – 4 November 2014)
2014.09.09 We had entried AMB 2014(16 – 20 September 2014)
2013.09.26 We had entried METALEX2013(2013/11/20~2013/11/23)
2013.08.09 We will make a prezentation EMO2013 in GERMANY(From 16th of Sep 2013 to 21st of Nov 2013).
2012.11.25 We had entried METALEX2012 in Thailand(From 21st of Nov 2012 to 24th of Nov 2012).
2012.11.06 We had entried JIMTOF2012 in TOKYO(From 1st of Nov 2012 to 6th of Nov 2012).
2008.03.25 We had entried METAV2008 Dusseldorf(2008.03.31-04.04)

Top of page